Referat af ordinær generalforsamling 2017

Tirsdag d. 9. maj 2017 klokken 19:00

Valg af dirigent

Christian Hjulsager blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

De fremmødte blev talt op (32 personer) og forespurgt om hvem der ønskede at blive til mad bagefter .

Formandens beretning samt DSI beretning (klik for at hente i PDF-format)

Jørgen aflagde en god og fyldestgørende beretning der også omfattede beretning fra DSI. Beretningen blev uden spørgsmål og med klapsalver taget til efterretning.

Spilleudvalgets beretning (klik for at hente i PDF-format)

Jonas havde sammen med Mikkel Elbjørn lavet en fyldig beretning der omhandlede de 5 senior hold.

Deres beretning blev suppleret med nogle bemærkninger fra Kim Krahl Larsen som p.t. er fungerende formand for veteranudvalget (klik for at hente i PDF-format).

Begge beretninger blev med klapsalver taget til efterretning.

Ungdomsudvalgets beretning (klik for at hente i PDF-format)

Majken aflagde herefter beretning fra ungdomsudvalget sæson og den blev ligeledes taget til efterretning med bifald.

Indkomne forslag:

Ingen.

Regnskab/budget

Forretningsføreren gennemgik regnskabet og fortalte om det bedste regnskab i hans tid på posten.

Kim havde uddybende bemærkninger til det udsendte regnskab (klik for at hente i PDF-format).

Herefter blev regnskabet uden spørgsmål godkendt og Per Marcussen roste bestyrelsen for at have ageret ansvarligt og hensat midler til vedligeholdelse.

Valg

Efter diverse valg fik bestyrelsen følgende sammensætning:

Formand: Jørgen Jørgensen (ikke på valg)

Næstformand: Ralf Auerbach (valgt for 2 år) 

Spilleudvalgsformand: Jonas Andersen (valgt for 2 år)

Ungdomsudvalgsformand: Majken Andersen (ikke på valg) 

3 bestyrelsesmedlemmer: Thomas Fynbo, Kim Krahl Larsen og Maria Christensen

1 suppleanter: Anders Bay.

DSI-repræsentant: Ralf Auerbach

Revisor og revisorsuppleant: Kristian Hjulsager og Per Leerskov

Eventuelt

Kl. 19.54 kunne Christian Hjulsager afslutte årets generalforsamling og Jørgen Jørgensen bød på smørrebrød samt øl/vand i Cafeen.

Referent: Kim Hartmann

Download årsregnskab 2016 - i PDF format