Holdledere

Oversigt over seniorafdelingens holdledere

1. senior holdet

Peter Andreasen
2167 7954, e-mail senior@kmb2010.dk

Kim Hartmann
2026 7640, e-mail hartmann@sport.dk

2. senior holdet

Anita Bennetzen 
3125 7314, e-mail asbhugo@hotmail.com) og

Per Larsen
Ulrik Birchs Alle 7, 2300 S. 
3024 3022, e-mail perrlarsen@gmail.com

3. senior holdet Camilla Paulsen

2895 0520, e-mail millepower@gmail.com

Thomas Fynbo
2532 4561, email thomasfynbo@outlook.com

4. senior holdet

Rasmus Cramer 
2242 1114, e-mail rasmuscramerahrens@live.dk

Thomas Fynbo
2532 4561, email thomasfynbo@outlook.com


Procedure vedr. flytning af holdkampe:

Når en holdkamp ønskes flyttet foretages følgende – og i nævnte rækkefølge:

  • Kontakt modstanderne og bliv enige om en alternativ dato* (*se regler i håndbogen)
  • Tjek i KMB-inspektørernes kalender om der er ledigt i hallen
  • Få OK fra Københavnskredsen via skriftlig henvendelse
  • Når der er meldt OK er det VIGTIGT:
  • At sikre sig, at KMB-inspektørerne får indført den nye spilledato i deres kalender og at de får slettet den gamle dato
  • At Restauranten får besked

Bestyrelsen påpeger vigtigheden i, at vi alle overholder ovennævnte procedure.