Afregning af turneringer

Hvordan og hvor meget kan jeg få retur

Afregning af turnering skal ske to gange i sæsonen: pr. 31/12 og 31/5
(man kan naturligvis sende skemaet ind, når man ved, der ikke spilles flere turneringer i perioden)

Skema til afregning: Afregningsskema.xlsx (gem filen på din egen maskine og indtast derefter oplysningerne)

Indsendes til: kontoret@kmb.dk (med bilag)

Som bilag til skemaet indsendes modtagne kvitteringer fra badmintonpeople eller man kan lave nedenstående fil:

Kvittering for turneringsdeltagelse via fil fra badmintonpeople

  • Vælg ”Turnering” i venstre menuen, og derefter ”mine tilmeldinger”
  • Sørg for at der er hakket af i ”vis tilmeldinger med spiller: . . .” og at den rigtige spiller er valgt
  • Sæt den ønskede periode ind (f.eks. 01-08-2016 til 31-12-2016)
  • Sig ”søg” og derefter ”gem i fil”
  • Tilmeldingerne gemmes nu i en excelfil (herefter kan kolonnestr. rettes til, og unødvendige kolonner slettes).
  • Husk af slette rækker med doublemakkere og hvor man har fået pengene retur fordi en række ikke er blevet til noget

Herefter kan du sætte excel til at regne summen af betalinger ud, og så efterfølgende regne det antal procent ud, som du skal have dækket af KMB 2010.

Principper for afregning:

For sæsonen 2016/2017:

Retningslinjer for brugerbetaling for ungdomsspiller:
Brugerbetaling ved deltagelse i turneringer, træningslejre, BD og DMU.
Gebyret ved betaling over BadmintonPeople refunderes også, så det er den totale stævneomkostning, der refunderes.

Brugerbetaling ved åbne turneringer (minus Elitespillere):
75 % brugerbetaling af deltagergebyr.

Brugerbetaling ved åbne turneringer for Eliterække spillere:
50 % brugerbetaling af deltagergebyr - der er ikke refusion for omkostning ved deltagelse i fælles ture for elitespillere.
* Ny indmeldte eliterække spillere: 70 % brugerbetaling de første 12 mdr.

Brugerbetaling ved udtagelse af BD (Landsholdsudtagelse, screeningslejre):
Landsholdsudtagelse, Landsholdssamlinger, Lejre arr. af forbund (dvs. udtagelse): 20 % brugerbetaling (der refunderes ikke transportudgifter)

Brugerbetaling ved turneringer i udlandet:
100 % brugerbetaling.

Brugerbetaling ved deltagelse i Amagermesterskab:
Brugerbetaling kr. 50,-.

Brugerbetaling ved deltagelse i Københavnsmesterskab:
50 % brugerbetaling af deltagergebyr.

Brugerbetaling til DM:
20 % brugerbetaling af deltagergebyr. (for U11A betragtes DMU som et DM)

Brugerbetaling til DM for hold:
Individuel vurdering.

Sommer/træningslejre:
100 % brugerbetaling.

Ungdomsudvalget
07/12-2016